06 - 58 95 47 43 info@mirame-ede.nl

Privacybeleid MiraMé
praktijk voor opvoeding en gezin

MiraMé doet er alles aan om uw privacy te beschermen.

Privacybeleid MiraMé – praktijk voor opvoeding en gezin

​MiraMé doet er alles aan om uw privacy te beschermen. Soms heb ik persoonlijke gegevens van je nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens ik verzamel als je mijn website bezoekt of mijn diensten gebruikt. Je kunt lezen waarom ik deze gegevens verzamel en hoe ik deze gegevens opsla, verwerk en bescherm.
Dit privacybeleid is van toepassing op mijn diensten en mijn website. Mijn verantwoordelijkheid geldt niet voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website of mijn diensten geef je aan het privacy beleid te accepteren. Ik behandel jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving ).
Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke vertegenwoordiger nodig om mijn website of diensten te gebruiken.

Persoonsgegevens

Om mijn diensten aan te kunnen bieden, verwerk ik persoonsgegevens. Hiermee bedoel ik informatie waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Jouw toestemming

Ik kan jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je het contactformulier invult op mijn website, wanneer je gebruik maakt van mijn diensten of wanneer je op een andere manier contact met mij opneemt. Ik mag jouw gegevens verwerken, omdat ik je toestemming vraag via deze privacy policy. Bovendien heb ik jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en mij uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, dan kan ik mijn diensten helaas niet aan je leveren. Verder zal ik jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij ik daartoe wettelijk verplicht ben.

Welke gegevens verzamel ik en wat doe ik ermee?

Om gebruik te maken van mijn diensten heb ik de volgende gegevens van jou nodig: je naam, je adresgegevens, je telefoonnummer en je e-mailadres. Afhankelijk van de dienst die je aanvraagt, verzamel ik ook informatie over je gezin of andere betrokkenen die van belang zijn. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om de naam en leeftijd of geboortedatum van je kinderen, de naam van je partner en de school van je kinderen. Bij aanvragen via jeugdzorg wordt ook het BSN opgeslagen. 

Wanneer je het contactformulier invult, worden de ingevoerde gegevens aan mij doorgestuurd door de provider. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je het contactformulier beter niet gebruiken en mij rechtstreeks benaderen via email.
Ik zal jouw gegevens alleen gebruiken voor de dienst die je hebt aangevraagd, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden je gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door mij gebruikt. Indien het toch nodig is om gegevens te delen met derden, zal ik daarvoor altijd eerst je toestemming vragen.

Beveiliging

Ik doe er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, of gebruik, wijziging of verspreiding door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij. De gegevens worden opgeslagen op één enkele laptop en op een back-up disk. De laptop is beschermd met een wachtwoord dat alleen bij mij bekend is en met up-to-date antivirussoftware en een firewall. Om de data veilig te stellen voor brand, worden de dossiers versleuteld opgeslagen in de cloud (AES-256 versleuteling via open-source cryptomator met password beveiliging). Meer over AES-256 kunt u hier lezen. Deze versleutelde omgeving is door middel van een sterk password te benaderen vanaf de laptop. Ook dit password is alleen bij mij bekend. Op de laptop is alleen geautoriseerde en officieel verkregen software geïnstalleerd. De informatie wordt in het algemeen niet in geprinte vorm opgeslagen, met uitzondering van ondertekende opdrachtbevestigingen en akkoordverklaringen. Deze documenten worden bewaard in een afsluitbare kast.

Bewaartermijn

De jeugdwet schrijft voor dat een dossier jeugdhulp minimaal 20 jaar blijft bestaan na afloop van de zorg en langer als dit nodig is voor de hulpverlening.  De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer bewaard dan één jaar gerekend vanaf het eerste contact. De wettelijke bewaartermijn van de financiële administratie is zeven jaar. Mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, wordt daarom pas na een termijn van zeven jaar verwijderd.

Jouw rechten

De gegevens die ik van jou verzamel, zijn persoonlijk. Je hebt daarom te allen tijde recht om de gegevens in te zien of er een kopie van op te vragen. Je kunt de gegevens laten corrigeren, bewerken of verwijderen.  Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens of je eerder verstrekte toestemming weer intrekken. Vanaf dat moment mag ik geen gegevens meer van jou verwerken. Als je denkt dat ik jouw gegevens onrechtmatig verwerk, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kun je contact met mij opnemen via onderstaande gegevens.

Wijziging van de privacyverklaring

Ik kan deze privacyverklaring aanpassen. Als er een belangrijke wijziging is, zal ik een melding op mijn Website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Ik zal bestaande cliënten rechtstreeks informeren.

Contact MiraMé

Jacqueline Prins
Hakselseweg 99
6713 KV Ede
06-58954743
KvK nummer 55646824