06 - 58 95 47 43 info@mirame-ede.nl

Missie

Het ondersteunen en begeleiden van gezinnen waarin uitdagingen rondom hoogbegaafdheid een rol spelen, zodat de ouders weer met vertrouwen zelfstandig de opvoeding ter hand kunnen nemen en het hoogbegaafde kind in harmonie en met vertrouwen kan opgroeien.

Onze missie houdt in dat elk kind zich op een gezonde manier kan ontwikkelen en dat de opvoeders zijn toegerust om het kind te begeleiden in zijn groei. Elk hoogbegaafd kind verdient een jeugd waarin hij zichzelf kan zijn en zich kan ontwikkelen in zijn eigen tempo en op een plek die bij hem past. Elk kind verdient bovendien een opvoeder die ontspannen en passend bij zijn mogelijkheden en waarden zijn rol als opvoeder invult. MiraMé streeft ernaar om de behoeften en mogelijkheden van het kind en de opvoeders met elkaar in balans te brengen. 

“Hoogbegaafd opgroeien in harmonie en vertrouwen”

Visie

We werken van vanuit een systemische aanpak. We zien het hoogbegaafde kind in zijn totale omgeving van gezin, school en vereniging. Vanuit die gedachte willen we ouders helpen om hun kind te begeleiden in het dealen met uitdagingen van het hoogbegaafd zijn.

We willen een veilige plek bieden waar ouders en kinderen samen stappen kunnen maken in hun ontwikkeling in hoogbegaafd opvoeden en opgroeien. We stellen daarbij de basisbehoeften autonomie, competentie en relatie centraal. 

We coachen oplossingsgericht, zodat ouders handvatten krijgen voor de dagelijkse praktijk.

Een kind groeit op in een omgeving: het gezin en familie, de school of het kinderdagverblijf, of de sportvereniging. Deze totale omgeving noemen we het systeem. Dit systeem heeft invloed op het kind: een kind leert van de voorbeelden die het krijgt, of ervaringen die het opdoet. Gedrag van het kind komt dan ook vaak voort uit die voorbeelden of ervaringen. Daarom willen we samen met het systeem de puzzel leggen van de behoeften en uitdagingen van het hoogbegaafde kind en zijn omgeving.

Samenwerking met de cliënt en de opvoeders staat daarbij voorop. Met een oplossingsgerichte werkwijze worden handvatten en oplossingen gevonden die passen bij het hele systeem. Oplossingen die passen bij zowel het kind als zijn omgeving zijn de sleutel zijn tot duurzame verandering.

We hechten sterk aan de basisbehoeften autonomie, competentie en relatie. Dat betekent dat de ouders regie en eigenaarschap hebben over het proces; dat ouders zelf vaardigheden opdoen; en dat er een open en eerlijke relatie is op basis van gelijkwaardigheid.

Wij hanteren een ambulante werkwijze, waardoor het niet bij praten blijft, maar we de cliënt en zijn omgeving echt kunnen zien in hun behoeften en mogelijkheden. Wij geloven dat de best passende oplossingen gevonden worden in de leefomgeving van het kind.

 

 

“Samen leggen we de puzzel van de behoeften en uitdagingen van het kind en zijn omgeving”