06 - 58 95 47 43 info@mirame-ede.nl

MiraMé op school.

Passend onderwijs bij hoogbegaafdheid is een must. En tegelijk is het een grote uitdaging voor leerkrachten en scholen. De middelen zijn beperkt en het aantal niveaus in een klas is groot. MiraMé is gespecialiseerd in passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen en ik wil je graag helpen om ook deze kinderen goed te bedienen.

Heb jij dat ook dat je graag iets wilt doen voor deze kinderen maar dat je er gewoonweg te weinig aan toekomt? Dat je een tekort aan handen en middelen hebt? Wil je als school beleid ontwikkelen voor deze doelgroep of een plusgroep opzetten maar je hebt nog wel vragen daarbij? Misschien vraag je je af of je alle begaafde kinderen wel goed in beeld hebt. Of je hebt vragen over individuele leerlingen. Is er bijvoorbeeld sprake van onderpresteren, faalangst of opvallend gedrag.

MiraMé helpt bij:

  • Signaleren van hoogbegaafde kinderen
  • Vormgeven passend onderwijs
  • Opzetten plusgroepen
  • Vragen over versnellen, verrijken of compacten
  • Vragen over gedrag en leerproblemen
  • Verkennen van zone van naaste ontwikkeling en hiaten

De hulp voor individuele kinderen kan desgewenst ook gecombineerd worden met begeleiding thuis of in de vrije tijd.

Passend onderwijs begint bij passende ondersteuning. Daarom heb ik oog voor de eigenheid, de mogelijkheden en wensen van jouw school en jouw team. Kortom: begeleiding op maat met vooraf heldere afspraken over kosten.

Wil je ontdekken wat ik kan doen voor jouw school, je team of jouw leerlingen? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking.

Ervaring met passend onderwijs

Ik heb veel ervaring met passend onderwijs bij hoogbegaafdheid.

Naast ambulant begeleider voor scholen in de regio Foodvalley, ben ik hoofd van het bovenschools team begaafdheid bij SCOPE scholengroep in Alphen aan den Rijn. Ons team verzorgt plusklassen en ondersteunt de scholen van de scholengroep, zowel waar het gaat om beleid rond hoogbegaafdheid als om begeleiding van individuele leerlingen.

Ik werk nauw samen met de intern begeleiders van de scholen, de leerkrachten en een orthopedagoog. Vanaf het najaar van 2019 ben ik bovendien deel van de nieuwe expertgroep van samenwerkingsverband Rijnstreek.

Mijn kennis en ervaring deel ik graag met jouw school.